نویسنده = فرود شریفی
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی ظرفیت‌های آبی حوزه‌های آبخیز استان مرکزی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 421-431

مریم رستمی؛ فرود شریفی؛ محمد حسین مهدیان؛ سمانه اروندی


2. اثر کاربرد چند افزودنی بر زمان شروع و ضریب رواناب در شرایط مختلف و شبیه‌سازی باران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 214-230

فریدون سلیمانی؛ عطااله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ فرود شریفی؛ کاکا شاهدی


3. بررسی فرسایش‌پذیری مالچ‌های زیستی در سطوح شیب‌دار با استفاده از شبیه‌سازی بارش

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 108-120

سیداحمد حسینی؛ محمود رائینی سرجاز؛ فرود شریفی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


5. ارزیابی مدل ‏SWAT‏ در شبیه‌سازی دبی روزانه در حوزه آبخیز کسیلیان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-98

حسین سعادتی؛ شعبانعلی غلامی؛ فرود شریفی