نویسنده = مسعود صدری نسب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت رسوب معلق در دلتای هندیجان با استفاده از تکنیک سنجش ‌از‌ دور

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 999-1015

سعیده شیرین‌منش؛ مسعود صدری نسب؛ علی کرمی‌خانیکی؛ امیر اشتری لرکی؛ سید مصطفی سیادت موسوی