بررسی تأثیر تفرق بر ارتفاع امواج در دهانه بندر کیاشهر با استفاده از ‏نرم افزار ‏MIKE21‎

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دهانه‌های بنادر، مصب‌ها و خورها همواره در معرض خطر امواج، انسداد و فرسایش هستند. به‌منظور حفاظت از چنین محیط‌هایی و برای افزایش ایمنی در ناوبری، سازه‌های ساحلی احداث می‌شوند. یکی از این سازه‌ها، جتی است که به‌منظور تثبیت دهانه بندر در منطقه احداث می­شود. سواحل همواره در معرض دگرگونی ناشی از امواج و فرآیندهای ساحلی هستند. احداث سازه‌های ساحلی در دریا سبب تغییر در این دگرگونی‌ها می‌شود که خود می‌تواند به‌جای سودمندی و استفاده درست، سبب افزایش مشکلات و خسارت‌های پیش‌بینی نشده شود. در این تحقیق به‌­منظور ارزیابی سازه احداث ­شده روی دهانه بندر کیاشهر واقع در سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان، از دو مدول BW و NSW نرم افزار مایک 21 برای شبیه‌­سازی امواج در دهانه بندر استفاده شده است. مقایسه اقلیم موج در دو حالت قبل و بعد از احداث جتی نشان می­دهد که امواج در نزدیکی ورودی بندر، ارتفاع کم­تری در حالت بعد از احداث جتی دارند، ولی هم‌چنان نفوذ امواج شمال و شمال شرقی به بندر به‌علت طول کم جتی شرقی، آرامش ورودی بندر را مختل می­کند و در حالت بعد از احداث جتی، هم‌چنان امواج  شمال شرقی به‌دلیل شکل خاص سازه، بندر را متأثر می­سازند و امواج شمال غربی با توجه به‌شکل سازه کم­تر دهانه را مختل می­کنند. کاهش ارتفاع امواج ناشی از احداث جتی­ها در محدوده 0.15 تا 1.2 متر قرار دارد. هم­چنین به‌­منظور ارزیابی کارآیی این دو مدول در شبیه‌سازی امواج در دهانه بندر، نمودار ارتفاع امواج حاصل از نتایج دو مدول BW و NSW را رسم کرده که نتایج نشان داد در دهانه بندر، مقادیر به‌دست آمده برای ارتفاع امواج از مدول BW به‌علت در نظر گرفتن اثر تفرق، بیش­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Refraction on Wave Heights of Kiashar ‎Port Using MIKE-21 modules‎

نویسنده [English]

  • Hamideh Daghigh
Former MSc Student, Tehran Sciences and Researches Unit, Islamic Azad Univresity, Iran
چکیده [English]

The entrance of ports, deltas and estuary are always subjected to wave attack, obstruction and erosion effects of th environment. The coastal structures of jetty type are erected to protect the facilities of importance and to increase safety of navigation. The contradictory effects of these structures on the environment are considered in this study and for the purpose of application, the Jetty Type structures for the marine environment of Kiashar Port on the North of Iran is selected in this paper.To investigate the effect of jetty structure on Kiashahr port of Guilan provience in Iran, Mike 21 software is used in this study. Wave heights are computed for port entrance for two distinct cases of prior and after the construction of jetty. It has been observed that the wave heights are reduced considerably for the port entrance after its completion. Further, due to the direction of jetty, the port is impressed by north east waves rather than the north-west waves. The wave height reduction is bounded between 0.15 to 1.2 m inside the protected coastal area. In total, the port entrance has more tranquility compared to the original condition. Finally the comparison of wave height of two modules of BW and NSW indicate that due to the refraction effect of port entrance, the results of wave height analysis for BW module are much higher than NSW module.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal structures
  • Deltas
  • Estuaries
  • Jetty
  • Ports