کاربرد برنامه‎ریزی خطی در بهینه‎سازی سطح زیرکشت حوزه آبخیز اهرچای در ‏شرایط موجود و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

الگوی کشت نقش به‌سزایی در مصرف بهینه از منابع آب و خاک و به تبع آن در مدیریت واحدهای زراعی دارد. پژوهش حاضر به­‎منظور دستیابی به الگوی کشت بهینه در اراضی حوزه آبخیز اهرچای واقع در پایاب سد ستارخان انجام گرفته است. اراضی مورد مطالعه واقع در شهرستان اهر با وسعت تقریبی 3000 هکتار می­‎باشند و در حال حاضر آبیاری در منطقه مورد مطالعه به صورت سنتی بوده و راندمان پایین این نوع آبیاری و کمبود آب از جمله مشکلات کشاورزی در این منطقه می­‎باشد. به‌منظور تعیین الگوی کشت بهینه و ارایه راه­کاری مناسب جهت افزایش سود خالص و بهره­‌وری آب، مدل برنامه­‎ریزی خطی در دو حالت، شامل شرایط موجود و شرایط بهبود سیستم آبیاری در محیط نرم­‌افزار Mathematica و با در نظر گرفتن محدودیت­‎های طراحی، شبیه­‎سازی شد. پس از انجام شبیه­‎سازی­‎ها مقادیر سطح زیرکشت هر محصول در دو حالت مختلف شبیه­‎سازی به­‌منظور حداکثرسازی سود تعیین شد. نتایج نشان داد که در صورت توسعه زمین­‌های کشاورزی با روش­‌های مدرن آبیاری، سود حاصل از درآمد کشاورزی نسبت به حالت موجود یا سنتی از 98 میلیارد ریال به 128 میلیارد ریال یعنی معادل 30 درصد افزایش می­‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of linear programming for optimization of Aharchai ‎basin crop pattern in existing and development conditions

نویسندگان [English]

  • Hesam Ghodousi 1
  • Samira Sadaat Morsali 2
1 Assisstant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
2 MSc Student, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

Crop pattern has significant effect on optimum use of water resources and agricultural ‎management. Present research accomplished to achieve optimum crop pattern in Aharchai Basin ‎located in the downstream of Sattarkhan Dam. The study area is about 3000 ha using ‎traditional irrigation method, wherein low irrigation efficiency and water shortage are the most ‎important problems. In order to determine optimum crop pattern and to provide a suitable way ‎to increase agricultural benefit and productivity, a linear programming model in both cases of ‎the current and improved irrigation system conditions was simulated in the Mathematica ‎software. After simulation, in order to maximize benefits, the area of each product was ‎determined through two different simulation states. Results showed that if agricultural lands ‎employ modern irrigation methods, the benefit of agricultural activities would increase by 30%, ‎i.e. it would rise from 98 to 128 billion Riyals in a year.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahar Plain
  • Crop Pattern
  • Mathematica Model
  • Operation Research
  • SATARKHAN DAM