گزارش فنی: بررسی کارایی مدل‌های بارش_رواناب GR4J و GR2M در شبیه‌سازی جریان حوزه آبخیز دره‌تخت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی‌،‌ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

شبیه‌­سازی جریان از مباحث اصلی هیدرولوژی است و برای مطالعه آن به‌طور معمول از مدل­‌های بارش-رواناب استفاده می­‌شود. مدل­‌های هیدرولوژی نمایش ساده شده‌­ای از سامانه هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه کارکرد حوضه در واکنش به ورودی‌­های گوناگون و فهم بهتر از فرایند­های هیدرولوژی کمک می‌­کنند. با توجه به تنوع مدل­‌های بارش-رواناب در دسترس، انتخاب یک مدل مناسب برای حوضه به‌­منظور بهره‌­وری و مدیریت منابع آب ضروری می­‌باشد. بنابراین انتخاب مدل نیاز به تشخیص قابلیت و محدودیت مدل‌­های هیدرولوژی حوضه دارد. در این مقاله کارایی دو مدل بارش–رواناب GR4J و GR2M در شبیه­‌سازی جریان حوضه دره‌­تخت در استان لرستان در بازه زمانی 1392-1379 مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای ارزیابی کارایی این دو مدل از ضریب نش ساتکلیف  استفاده شد که مقدار آن به‌ترتیب 0.427 و 0.665 به­‌دست آمد. نتایج نشان داد دو مدل جریان را با دقت متوسط تا خوب شبیه‌­سازی می‌کنند، ولی با توجه به معیار نش، کارایی مدل GR2M در شبیه‌­سازی جریان از مدل GR4J بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Note: Evaluating the proficiency of GR2M and GR4J rainfall-runoff models in Darehtakht Basin runoff simulation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zandi Dareh Gharibi 1
  • Zohreh Khorsandi Kouhanestani 2
  • Maliheh Mozayan 2
  • Nasim Arman 2
1 MSc Student, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Run off simulation is one of the most important topics in hydrology And its study is based on rainfall- run off models. Several rain fall and run off models have been developed and the most appropriate model should be selected for each catchment. By applying the appropriate model the water consumption will be optimized. The model should be selected for each catchment based on the model abilities and limits. In this study, the performance of two rain fall and runoff models, GR2M and GR4J were compared in Darehtakht Basin in Lorestan Province during 1379 to 1392. The Nash coefficient was used as a decision criteria for comparing two model performances. Nash coefficient for GR4J and GR2M were 42.7 and 65.5, respectively. Results showed that both models can predict the performance of the catchment accurately, but, based on Nash coefficient the GR2M is more accurate than the GR4M.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GR model
  • Lorestan Providence
  • Rainfall runoff model
  • Runoff simulation
  • Water resource management