نمایه نویسندگان

آ

 • آقارضی، حشمت‌اله بررسی آستانه مساحت شیب خندق‌ها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

ا

 • ابراهیمی، نادرقلی تحلیل منطقه‌ای آبدهی رودخانه‌های حوضه مرکزی ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • احمدی، احمد ارزیابی عملکرد هیدرولوژیکی سدهای اصلاحی در کنترل سیل حوزه آبخیز ‏رودخانه کن [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 258-268]
 • احمدی، حسن بررسی تأثیر خشک‌سالی بر منابع آب زیرزمینی به‌منظور مدیریت بهینه بهره‌برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 10-20]
 • احمدی، شهلا پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 175-189]
 • ارشاد‌فتح، فرناز برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]
 • اژدری‌مقدم، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 60 درجه بر راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • اسدزاده، فرخ کاربرد مدل­‌های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب­‌گیر متوالی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 323-336]
 • اسلامی، علیرضا تحلیل منطقه‌ای آبدهی رودخانه‌های حوضه مرکزی ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • اعتراف، حسین تأثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاک اراضی شیب‌دار ‏مراوه‌تپه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 224-231]
 • اوستان، شاهین استفاده از روش طیف‌سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی‌های ‏خاک در خاک‌های گچی-آهکی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 125-138]

ب

 • بهرامی، حسینعلی استفاده از روش طیف‌سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی‌های ‏خاک در خاک‌های گچی-آهکی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 125-138]

پ

 • پیامنی، کیانفر بررسی الگوی مصرف آب‌­های سطحی کشاورزی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز هنام [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 400-406]
 • پیامنی، کیانفر پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 175-189]
 • پرتوی، افشین ارزیابی تاثیر سیستم ریشه‌ای کلهو در مقاوم‌سازی خاک با استفاده از ‏شاخص‌های ‏RDR‏ و ‏RDDI [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 107-114]
 • پرهمت، جهانگیر تعیین فاکتور درجه-روز و ذوب برف برای بخشی از زاگرس میانی، مطالعه ‏موردی: گردنه چری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 165-174]
 • پرهمت، جهانگیر تحلیل منطقه‌ای آبدهی رودخانه‌های حوضه مرکزی ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 74-82]
 • پیروان، حمیدرضا اثرات عوامل زمین‌­شناختی بر شکل­‌گیری هندسه رودخانه قزل­اوزن سفلی و روند جابه‌جایی در بازه کوهستانی و دشت سیلابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 377-389]
 • پرویزی، یحیی کاربرد مقایسه‌­ای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌­سازی اثرات عوامل توپوگرافی بر تغییرات کربن آلی خاک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-322]

ج

 • جعفری‌اردکانی، علی اثرات عوامل زمین‌­شناختی بر شکل­‌گیری هندسه رودخانه قزل­اوزن سفلی و روند جابه‌جایی در بازه کوهستانی و دشت سیلابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 377-389]
 • جلالی، نادر ارزیابی مدل­‌های مفهومی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد گسترش سیلاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 337-352]

چ

 • چمن‌پیرا، غلامرضا بررسی تأثیر خشک‌سالی بر منابع آب زیرزمینی به‌منظور مدیریت بهینه بهره‌برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 10-20]

ح

 • حاجی‌احمدی، امین بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 60 درجه بر راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • حسنی، اکبر استفاده از روش طیف‌سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی‌های ‏خاک در خاک‌های گچی-آهکی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 125-138]
 • حسینی، سید احمد اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش، مطالعه موردی: سد ‏گرمی‌چای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-287]
 • حسینی، مجید شبیه‌سازی بیلان آبی حوزه آبخیز قره‌سو استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 63-73]

خ

 • ختار، بهناز برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]
 • خرمی، کیوان تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-154]
 • خورشیددوست، علی‌محمد بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 155-164]

د

 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم ارزیابی مدل­‌های مفهومی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد گسترش سیلاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 337-352]
 • داودی، محمدهادی ارزیابی تاثیر سیستم ریشه‌ای کلهو در مقاوم‌سازی خاک با استفاده از ‏شاخص‌های ‏RDR‏ و ‏RDDI [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 107-114]
 • داودی‌راد، علی‌اکبر بررسی آستانه مساحت شیب خندق‌ها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • درّی، محمدعلی تأثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاک اراضی شیب‌دار ‏مراوه‌تپه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 224-231]

ر

 • رحیمی‌خوب، علی ارزیابی مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با داده‌های ‏LST‏ ‏سنجنده مودیس در خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 95-106]
 • رسولی، علی‌اکبر بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 155-164]
 • رضائی‌بنفشه، مجید بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 155-164]
 • رضویان، سحرالسادات شناسایی واحد‎های هیدرولوژیکی مؤثر بر دبی اوج سیلاب در حوضه همدان-بهار [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 201-210]
 • رئیسیان، روان‌بخش تعیین فاکتور درجه-روز و ذوب برف برای بخشی از زاگرس میانی، مطالعه ‏موردی: گردنه چری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 165-174]
 • رئوف، مجید گزارش فنی: مقایسه معادلات تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب در برآورد زمان تمرکز، مطالعه موردی: حوضه آتشگاه-استان اردبیل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 407-414]

ز

 • زهتابیان، غلامرضا بررسی تأثیر خشک‌سالی بر منابع آب زیرزمینی به‌منظور مدیریت بهینه بهره‌برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 10-20]

س

 • سالاریان، نرجس ارزیابی عملکرد هیدرولوژیکی سدهای اصلاحی در کنترل سیل حوزه آبخیز ‏رودخانه کن [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 258-268]
 • سبزی‌پرور، علی‌اکبر برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]
 • سیف، عبدالله ارزیابی کارایی سنجنده‏‌های ‏ASAR‏ و ‏PALSAR‏ به کمک تداخل‌‏سنجی تفاضلی ‏در شناسایی‎ ‎و پایش زمین‏‌لغزش‏‌ها در زاگرس [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 288-301]
 • سقائی، صبا برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]
 • سکوتی اسکوئی، رضا کاربرد شاخص کیفیت خاک برای ارزیابی پتانسیل تولید مراتع [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 201-311]
 • سکوتی اسکوئی، رضا ارزیابی نیاز زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با روش‌های هیدرولوژیکی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 211-223]
 • سلیمانی، کریم تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-154]

ش

 • شیرانی، کورش ارزیابی کارایی سنجنده‏‌های ‏ASAR‏ و ‏PALSAR‏ به کمک تداخل‌‏سنجی تفاضلی ‏در شناسایی‎ ‎و پایش زمین‏‌لغزش‏‌ها در زاگرس [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 288-301]
 • شریعت‌جعفری، محسن اثرات عوامل زمین‌­شناختی بر شکل­‌گیری هندسه رودخانه قزل­اوزن سفلی و روند جابه‌جایی در بازه کوهستانی و دشت سیلابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 377-389]
 • شریعت‌جعفری، محسن ارزیابی تاثیر سیستم ریشه‌ای کلهو در مقاوم‌سازی خاک با استفاده از ‏شاخص‌های ‏RDR‏ و ‏RDDI [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 107-114]
 • شریفی‌کیا، محمد ارزیابی کارایی سنجنده‏‌های ‏ASAR‏ و ‏PALSAR‏ به کمک تداخل‌‏سنجی تفاضلی ‏در شناسایی‎ ‎و پایش زمین‏‌لغزش‏‌ها در زاگرس [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 288-301]
 • شکوهی، علیرضا ارزیابی عملکرد شاخص‌های شناسایی خشکسالی و بارش استاندارد از وضعیت ‏خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 232-246]
 • شکوهی، علیرضا ارزیابی اثر استفاده از مدل‌های رقومی ارتفاعی راداری و نقشه‌های زمینی بر نتایج شبیه‌سازی مدل‌های ژئومورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 52-62]

ص

 • صادقی‌فر، مجید برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]
 • صانعی، مجتبی بررسی تأثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف ‏پایه پل [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-280]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 60 درجه بر راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • صفائی، مهرداد ارزیابی تاثیر سیستم ریشه‌ای کلهو در مقاوم‌سازی خاک با استفاده از ‏شاخص‌های ‏RDR‏ و ‏RDDI [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 107-114]
 • صمدی، عباس کاربرد مدل­‌های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب­‌گیر متوالی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 323-336]
 • صمدی ارقینی، حجت‌اله بررسی سهم واحدهای سنگی در تولید رسوب با استفاده از ویژگی های ‏کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 247-257]
 • صوفی، مجید بررسی آستانه مساحت شیب خندق‌ها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

ض

 • ضیاء تبار احمدی، میر خالق بررسی تأثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف ‏پایه پل [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-280]

ط

 • طلایی، رضا تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-154]
 • طلایی، رضا ارزیابی ریسک زمین‌لغزش در منطقه هشتچین به‌منظور استفاده در طراحی‌های توسعه‌ای و کاربری اراضی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 21-41]

ع

 • عبدی، رضا ارزیابی نیاز زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با روش‌های هیدرولوژیکی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 211-223]
 • عرب‌خدری، محمود برآورد نسبت بار کف به بار معلق در رودهای دز و میناب [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 390-399]
 • عزیزیان، اصغر ارزیابی اثر استفاده از مدل‌های رقومی ارتفاعی راداری و نقشه‌های زمینی بر نتایج شبیه‌سازی مدل‌های ژئومورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 52-62]

ف

 • فیض‌نیا، سادات بررسی سهم واحدهای سنگی در تولید رسوب با استفاده از ویژگی های ‏کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 247-257]

ق

 • قازاریان، سارگیس تاثیر رسوب‌گذاری در مخازن سدهای اصلاحی خشکه‌چین بر دبی بیشینه سیل ‏حوزه‌های آبخیز کوچک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 115-124]
 • قرمزچشمه، باقر بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 155-164]

ک

 • کیانی، سجاد اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش، مطالعه موردی: سد ‏گرمی‌چای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-287]
 • کوچک‌زاده، صلاح اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش، مطالعه موردی: سد ‏گرمی‌چای [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-287]

گ

 • گلیان، سعید ارزیابی عملکرد هیدرولوژیکی سدهای اصلاحی در کنترل سیل حوزه آبخیز ‏رودخانه کن [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 258-268]
 • گوهری، ابراهیم ارزیابی مدل­‌های مفهومی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد گسترش سیلاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 337-352]

ل

 • لشنی‌زند، مهران بررسی الگوی مصرف آب‌­های سطحی کشاورزی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز هنام [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 400-406]
 • لشنی‌زند، مهران پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 175-189]

م

 • محمدی، احسان ارزیابی نیاز زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با روش‌های هیدرولوژیکی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 211-223]
 • مردیان، مهدی بررسی آستانه مساحت شیب خندق‌ها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • میرزایی، سجاد گزارش فنی: مقایسه معادلات تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب در برآورد زمان تمرکز، مطالعه موردی: حوضه آتشگاه-استان اردبیل [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 407-414]
 • مروتی، رضا ارزیابی عملکرد شاخص‌های شناسایی خشکسالی و بارش استاندارد از وضعیت ‏خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 232-246]
 • مساح‌بوانی، علیرضا بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 155-164]
 • مسیح‌آبادی، محمدحسن کاربرد مقایسه‌­ای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌­سازی اثرات عوامل توپوگرافی بر تغییرات کربن آلی خاک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-322]
 • مسعودیان، محسن بررسی تأثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف ‏پایه پل [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-280]
 • مشکواتی تروجنی، سید جواد بررسی تأثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف ‏پایه پل [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-280]
 • مقیمی، سمیه کاربرد مقایسه‌­ای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌­سازی اثرات عوامل توپوگرافی بر تغییرات کربن آلی خاک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-322]
 • ملاح نوکنده، سینا بررسی امکان‌پذیری برآورد مواد آلی خاک با استفاده از تصاویر ابرطیفی ‏هایپریون در مناطق ایوانکی و ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 190-200]
 • ملکیان، آرش بررسی تأثیر خشک‌سالی بر منابع آب زیرزمینی به‌منظور مدیریت بهینه بهره‌برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 10-20]
 • مهدیان، محمدحسین کاربرد مقایسه‌­ای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌­سازی اثرات عوامل توپوگرافی بر تغییرات کربن آلی خاک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 312-322]
 • مهدیان، محمدحسین تهیه نقشه شاخص مناسب فرسایندگی باران کشور [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 364-376]
 • مهدی‌زاده، لیلا کاربرد مدل­‌های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب­‌گیر متوالی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 323-336]

ن

 • نبوی همدانی، سید معزالدین شناسایی واحد‎های هیدرولوژیکی مؤثر بر دبی اوج سیلاب در حوضه همدان-بهار [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 201-210]
 • نظری‌سامانی، علی‌اکبر بررسی سهم واحدهای سنگی در تولید رسوب با استفاده از ویژگی های ‏کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 247-257]
 • نیک‌کامی، داود تهیه نقشه شاخص مناسب فرسایندگی باران کشور [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 364-376]
 • نیک‌کامی، داود تأثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاک اراضی شیب‌دار ‏مراوه‌تپه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 224-231]
 • نوذری، حامد شناسایی واحد‎های هیدرولوژیکی مؤثر بر دبی اوج سیلاب در حوضه همدان-بهار [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 201-210]
 • نوروزی، علی‌اکبر بررسی امکان‌پذیری برآورد مواد آلی خاک با استفاده از تصاویر ابرطیفی ‏هایپریون در مناطق ایوانکی و ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 190-200]
 • نوروزی، علی‌اکبر استفاده از روش طیف‌سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی‌های ‏خاک در خاک‌های گچی-آهکی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 125-138]
 • نوروز ولاشدی، رضا برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل‌های موجود سری زمانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 42-51]

و

 • ویسکرمی، ایرج بررسی الگوی مصرف آب‌­های سطحی کشاورزی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز هنام [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 400-406]
 • ویس‌کرمی، ایرج پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 175-189]
 • وهاب‌زاده، قربان تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-154]

ه

 • هاشمی، سید علی‌اصغر تاثیر رسوب‌گذاری در مخازن سدهای اصلاحی خشکه‌چین بر دبی بیشینه سیل ‏حوزه‌های آبخیز کوچک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 115-124]
 • همایی، مهدی بررسی امکان‌پذیری برآورد مواد آلی خاک با استفاده از تصاویر ابرطیفی ‏هایپریون در مناطق ایوانکی و ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 190-200]

ی

 • یاراحمدی، جلال ارزیابی مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با داده‌های ‏LST‏ ‏سنجنده مودیس در خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 95-106]
 • یاسی، مهدی ارزیابی نیاز زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با روش‌های هیدرولوژیکی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 211-223]