نمایه نویسندگان

آ

 • آذین‏‌مهر، مریم شبیه‎‏سازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضی روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی-مکانی WetSpa [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 500-510]
 • آهنی، علی منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با استفاده از ترکیب نگاشت‌های خود سازمانده و الگوریتم فازی c-means [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]

ا

 • ابراهیمی، مهدیه تاثیر بادشکن‌های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی خاک در دشت هامون [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 536-542]
 • ابراهیمی، نادرقلی مدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‎ساز باران در کرت‎های صحرایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • ابراهیمی، نادرقلی قابلیت رسوب‌دهی واحدهای زمین‌شناسی حوزه آبخیز قره‌کهریز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 543-551]
 • احمدی، احمد ارزیابی شدت برش‌های مختلف بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی دو گونه ‎Teucrium polium‏ و ‏Helichrysum globiferum‏ در مراتع کوهستانی قره‎باغ ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 469-478]
 • احمدی، آزاده پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت‌های انسانی در حوضه رودخانه ‏کشکان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 255-264]
 • احمدی، حسن ارائه الگوی بهینه مدیریتی به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب، مطالعه موردی: ‏دشت الشتر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 274-285]
 • احمدی‌خلجی، احمد طبقه‌بندی مارن‌های همدان و ارتباط گروه‌های مارنی منطقه با نوع و شدت ‏فرسایش [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 425-441]
 • اختصاصی، محمدرضا تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای دشت سمنان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • ایرانمنش، فاضل کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 402-414]
 • اژدری‌مقدم، مهدی بررسی تاثیر تغییرات زاویه همگرایی دیواره‌های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 64-76]
 • اسدی نلیوان، امید تاثیر شدت چرا بر ویژگی‌های پوشش گیاهی اطراف منابع آب، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 488-499]
 • اسلامی، علیرضا مدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‎ساز باران در کرت‎های صحرایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • اسماعیل‎نژاد، لیلا گسترش انواع مختلف فرسایش در اثر تغییر ویژگی‎های فیزیکی خاک و نوع ‏کانی‎های رسی در اراضی مارنی جنوب استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-535]
 • اسمعلی عوری، اباذر شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 552-562]
 • امامی، حجت بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • امیری، منوچهر طبقه‌بندی مارن‌های همدان و ارتباط گروه‌های مارنی منطقه با نوع و شدت ‏فرسایش [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 425-441]
 • ایوب‌زداه، سید علی بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 352-362]

ب

 • بیات، رضا بررسی عوامل موثر در پتانسیل‌یابی منابع آب سازندهای سخت، مطالعه ‏موردی: منطقه کارستی لار [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 389-401]
 • بیات، رضا کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 402-414]
 • بیات، مینا ارزیابی شدت برش‌های مختلف بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی دو گونه ‎Teucrium polium‏ و ‏Helichrysum globiferum‏ در مراتع کوهستانی قره‎باغ ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 469-478]
 • بیاضی، منصور شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 552-562]
 • باقری، سیده مریم تلفیق منطق فازی و روش‌های زمین‌آماری در تهیه نقشه عنصر مس متاثر از خصوصیات شیمیایی، مطالعه موردی: خاک تالاب انزلی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • بحری، معصومه بررسی خشکسالی‌های دهه 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 157-171]
 • برخورداری، جلال تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در اقلیم خشک سرد مرکزی ایران، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر-یزد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 136-144]
 • بروشکه، ابراهیم ارزیابی مدل‌های تجربی ‏MPSIAC‏ و ‏EPM‏ از طریق رسوب‌سنجی سد‌های ‏کوچک در استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 265-273]
 • بزرگ‌حداد، امید توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل‌سازی شرایط خشکسالی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 85-97]
 • بهره‏‌مند، عبدالرضا شبیه‎‏سازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضی روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی-مکانی WetSpa [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 500-510]

پ

 • پرهمت، جهانگیر بررسی مدل‌های نفوذ در پوشش خاک‌ اراضی مرتعی، مطاله موردی: حوضه گنبد ‏در استان همدان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 458-468]
 • پیروان، حمیدرضا بررسی رابطه فرسایش‌پذیری، اشکال فرسایش و تلفات خاک‌‌های حاصل از سه ‏نوع مارن در آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • پیروان، حمیدرضا طبقه‌بندی مارن‌های همدان و ارتباط گروه‌های مارنی منطقه با نوع و شدت ‏فرسایش [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 425-441]
 • پرویزی، یحیی بررسی کارایی شیوه‌های سنتی درخت‌کاری دیم همراه با عملیات بیومکانیکی ‏آبخیزداری جهت ترسیب کربن در مناطق رویشگاهی زاگرس شمالی و مرکزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 341-351]
 • پهلوانروی، احمد مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی CCA با گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب، مطالعه موردی: آبخیزهای استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 195-210]

ث

 • ثقفیان، بهرام ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیلاب‌های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

ج

 • جعفری، سمیه کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 402-414]
 • جلالی، نادر کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 402-414]
 • جمالی، علی اکبر گزارش فنی: ارزیابی اقتصادی-اجتماعی عملیات مکانیکی حفاظت خاک‎ ‎در حوضه ‏مته‌سنگ نیکشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]
 • جهانبخش، سعید بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 184-194]
 • جهان‌تیغ، منصور بررسی نقش تردد بر فرسایش بادی در مناطق خشک، مطالعه موردی: بستر ‏خشک دریاچه هامون سیستان‏ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 297-305]

چ

 • چرخابی، امیرحسین کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 402-414]
 • چمن‌پیرا، غلامرضا ارائه الگوی بهینه مدیریتی به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب، مطالعه موردی: ‏دشت الشتر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 274-285]

ح

 • حبیبی، علیرضا بررسی زمین‌­لغزش­‌ها با استفاده از شاخص­‌های مورفوتکتونیک [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 98-108]
 • حبیبی، مهدی بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 352-362]
 • حیدری، احمد بررسی کانی‌شناسی منطقه آلوده به آرسنیک بیجار در استان کردستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 479-487]
 • حیدرپور، باقر ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیلاب‌های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]
 • حیدری‌زاده، مجید برآورد جریان زیرقشری در حوزه‌های آبخیز آبگلال و مرغاب در استان خوزستان با استفاده از مدل Salas [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 116-125]
 • حسینی، سید هاشم بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش کناری رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-84]
 • حسینی، مجید بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش کناری رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-84]
 • حسینی، مجید ارزیابی کارایی سطوح عایق در افزایش ضریب رواناب و بهبود رطوبت خاک [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 286-296]
 • حق‌نیا، غلامحسین بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

خ

 • خداقلی، مرتضی پیش‌بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس‌سازی LARS-WG و خروجی‌های مدل HADCM3 تحت سناریوهای مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 145-156]
 • خورشیددوست، علی‌محمد بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 306-316]
 • خورشید دوست، علی‌محمد بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 184-194]

د

 • داودی‌راد، علی‌اکبر قابلیت رسوب‌دهی واحدهای زمین‌شناسی حوزه آبخیز قره‌کهریز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 543-551]
 • دستورانی، محمدتقی بررسی خشکسالی‌های دهه 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 157-171]
 • دهمرده قلعه‌نو، محمدرضا تاثیر بادشکن‌های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی خاک در دشت هامون [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 536-542]

ذ

 • ذبیحی، محسن تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاس‏های زمانی متفاوت ‏در ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 442-457]

ر

 • رجبی، محمدرضا تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای دشت سمنان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • رحیمی بندرآبادی، سیما بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 184-194]
 • رستمی، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 352-362]
 • رسولی، علی‌اکبر بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 306-316]
 • رشوند، سعید تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه ‏Bromus tomentellus‏ در سایت کوهستانی الموت قزوین [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 563-572]
 • رضائی‌بنفشه، مجید بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 306-316]
 • رضیئی، طیب بررسی ویژگی‌های خشکسالی در منطقه خشک و نیمه‌خشک ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 363-378]
 • رمضانپور، حسن گسترش انواع مختلف فرسایش در اثر تغییر ویژگی‎های فیزیکی خاک و نوع ‏کانی‎های رسی در اراضی مارنی جنوب استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-535]
 • روحانی، حامد مقایسه روش‌های مختلف مدل‌سازی مولفه فروکش هیدروگراف جریان کل [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 511-522]
 • روغنی، محمد گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]
 • روغنی، محمد بررسی عملکرد سطوح عایق، نیمه‌عایق و طبیعی در فرایند بارش-‌‌رواناب ‏سامانه‌‌های سطوح آبگیر، مطالعه موردی: ایستگاه پژوهشی خرم‌آباد ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 415-424]
 • رئیسی، نواب گزارش فنی: ارزیابی اقتصادی-اجتماعی عملیات مکانیکی حفاظت خاک‎ ‎در حوضه ‏مته‌سنگ نیکشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

ز

 • زارع چاهوکی، محمدعلی تاثیر شدت چرا بر ویژگی‌های پوشش گیاهی اطراف منابع آب، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 488-499]
 • زهتابیان، غلامرضا ارائه الگوی بهینه مدیریتی به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب، مطالعه موردی: ‏دشت الشتر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 274-285]

س

 • ساری صراف، بهروز بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 184-194]
 • سیدیان، سید مرتضی مقایسه روش‌های مختلف مدل‌سازی مولفه فروکش هیدروگراف جریان کل [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 511-522]
 • سعدالدین، امیر پاسخ رسوب‌نمود و حلقه‌های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری‌ اراضی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-26]
 • سکوتی اسکوئی، رضا بررسی رابطه فرسایش‌پذیری، اشکال فرسایش و تلفات خاک‌‌های حاصل از سه ‏نوع مارن در آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • سلیمانی، فریدون برآورد جریان زیرقشری در حوزه‌های آبخیز آبگلال و مرغاب در استان خوزستان با استفاده از مدل Salas [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 116-125]
 • سنایی، انور ارزیابی شدت برش‌های مختلف بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی دو گونه ‎Teucrium polium‏ و ‏Helichrysum globiferum‏ در مراتع کوهستانی قره‎باغ ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 469-478]
 • سنایی، انور تاثیر شدت چرا بر ویژگی‌های پوشش گیاهی اطراف منابع آب، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 488-499]

ش

 • شادفر، صمد بررسی عوامل موثر در پتانسیل‌یابی منابع آب سازندهای سخت، مطالعه ‏موردی: منطقه کارستی لار [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 389-401]
 • شیخ، زهرا مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی CCA با گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب، مطالعه موردی: آبخیزهای استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 195-210]
 • شیرزاد، نگین تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه ‏Bromus tomentellus‏ در سایت کوهستانی الموت قزوین [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 563-572]
 • شریفی، فرود مدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‎ساز باران در کرت‎های صحرایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • شمسایی، ابوالفضل ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیلاب‌های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]
 • شیوا، فرهاد برآورد نیمرخ آبشستگی در پایین دست دریچه با وجود بستر چسبنده [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 240-254]

ص

 • صادقی، سید حمیدرضا پاسخ رسوب‌نمود و حلقه‌های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری‌ اراضی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-26]
 • صادقی، سیّد حمیدرضا تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاس‏های زمانی متفاوت ‏در ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 442-457]
 • صادقی، معصومه تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای دشت سمنان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • صادق‌زاده، محمدابراهیم گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]
 • صانعی، مجتبی بررسی تاثیر تغییرات زاویه همگرایی دیواره‌های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 64-76]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش کناری رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-84]
 • صانعی، مجتبی برآورد نیمرخ آبشستگی در پایین دست دریچه با وجود بستر چسبنده [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 240-254]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 352-362]
 • صمدی، محمدباقر تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در اقلیم خشک سرد مرکزی ایران، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر-یزد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 136-144]
 • صوفی، مجید بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

ط

 • طائی سمیرمی، سیاوش پیش‌بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس‌سازی LARS-WG و خروجی‌های مدل HADCM3 تحت سناریوهای مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 145-156]
 • طباطبایی‌زاده، منیرالسادات تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در اقلیم خشک سرد مرکزی ایران، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر-یزد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 136-144]

ع

 • عباسی، علی اکبر گزارش فنی: بررسی صحرایی تاثیر انتخاب مناسب شیب حد در کاهش هزینه احداث بندهای اصلاحی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 109-115]
 • عبقری، هیراد شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 552-562]
 • عراقی‌نژاد، شهاب توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل‌سازی شرایط خشکسالی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 85-97]
 • عرب‌خدری، محمود ارزیابی مدل‌های تجربی ‏MPSIAC‏ و ‏EPM‏ از طریق رسوب‌سنجی سد‌های ‏کوچک در استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 265-273]
 • عرفانیان، مهدی شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 552-562]
 • عطاری، جلال برآورد نیمرخ آبشستگی در پایین دست دریچه با وجود بستر چسبنده [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 240-254]
 • علیزاده، اسماعیل تاثیر شدت چرا بر ویژگی‌های پوشش گیاهی اطراف منابع آب، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 488-499]

غ

 • غفوری روزبهانی، عبدالمحمد بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 184-194]
 • غلامی، شعبانعلی شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل SWAT، مطالعه موردی: حوزه آبخیز مراوه‌تپه استان گلستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 126-135]

ف

 • فتح‌آبادی، ابوالحسن مقایسه روش‌های مختلف مدل‌سازی مولفه فروکش هیدروگراف جریان کل [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 511-522]
 • فرامرز، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 352-362]
 • فرودی‌خور، علی بررسی تاثیر تغییرات زاویه همگرایی دیواره‌های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 64-76]

ق

 • قربانپور، داود ارزیابی اقتصادی اقدامات حفاظت خاک، مطالعه موردی: زیرحوضه میان‌بیشه در ‏حوزه آبخیز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 229-239]
 • قرمزچشمه، باقر بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 306-316]
 • قره‌چایی، حمیدرضا پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت‌های انسانی در حوضه رودخانه ‏کشکان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 255-264]
 • قصریانی، فرهنگ ارزیابی شدت برش‌های مختلف بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی دو گونه ‎Teucrium polium‏ و ‏Helichrysum globiferum‏ در مراتع کوهستانی قره‎باغ ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 469-478]
 • قهاری، غلامرضا تاثیر طرح‌های آبخوانداری بر تغییرات سفره آب زیرزمینی دشت گربایگان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 172-183]

ک

 • کاظمی، رحیم بررسی عوامل موثر در پتانسیل‌یابی منابع آب سازندهای سخت، مطالعه ‏موردی: منطقه کارستی لار [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 389-401]
 • کبیر، آتنا شبیه‎‏سازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضی روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی-مکانی WetSpa [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 500-510]
 • کریمی، حسین بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • کریمی احمدآباد، مصطفی تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای دشت سمنان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]

گ

 • گرشاسبی، پرویز ارزیابی اقتصادی اقدامات حفاظت خاک، مطالعه موردی: زیرحوضه میان‌بیشه در ‏حوزه آبخیز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 229-239]
 • گلیان، سعید ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیلاب‌های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]
 • گندمکار، امیر تاثیر طرح‌های آبخوانداری بر تغییرات سفره آب زیرزمینی دشت گربایگان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 172-183]
 • گودرزی، مسعود بررسی خشکسالی‌های دهه 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 157-171]

ل

 • لالوزایی، اکرم تاثیر بادشکن‌های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی خاک در دشت هامون [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 536-542]
 • لکزیان، امیر بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

م

 • مرادی، حمیدرضا پیش‌بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس‌سازی LARS-WG و خروجی‌های مدل HADCM3 تحت سناریوهای مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 145-156]
 • میرزایی ندوشن، فاطمه توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل‌سازی شرایط خشکسالی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 85-97]
 • مساح بوانی، علیرضا بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 306-316]
 • مصطفی‌زاده، رئوف پاسخ رسوب‌نمود و حلقه‌های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری‌ اراضی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-26]
 • مقدم‌نیا، علیرضا پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت‌های انسانی در حوضه رودخانه ‏کشکان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 255-264]
 • مکاریان، زینب بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش کناری رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-84]
 • ملکیان، آرش پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت‌های انسانی در حوضه رودخانه ‏کشکان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 255-264]
 • ملکیان، آرش ارائه الگوی بهینه مدیریتی به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب، مطالعه موردی: ‏دشت الشتر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 274-285]
 • مهدیان، محمدحسین تلفیق منطق فازی و روش‌های زمین‌آماری در تهیه نقشه عنصر مس متاثر از خصوصیات شیمیایی، مطالعه موردی: خاک تالاب انزلی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 42-52]
 • مهدیان، محمدحسین بررسی رابطه فرسایش‌پذیری، اشکال فرسایش و تلفات خاک‌‌های حاصل از سه ‏نوع مارن در آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • مهدیان، محمد‌حسین برآورد جریان زیرقشری در حوزه‌های آبخیز آبگلال و مرغاب در استان خوزستان با استفاده از مدل Salas [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 116-125]
 • مهدی‌زاده یوشانلوئی، منصور بررسی عملکرد سطوح عایق، نیمه‌عایق و طبیعی در فرایند بارش-‌‌رواناب ‏سامانه‌‌های سطوح آبگیر، مطالعه موردی: ایستگاه پژوهشی خرم‌آباد ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 415-424]
 • مهدوی، محمد مقایسه روش‌های مختلف مدل‌سازی مولفه فروکش هیدروگراف جریان کل [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 511-522]
 • مهرورز، کریم گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]
 • موسوی ندوشنی، سید سعید منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با استفاده از ترکیب نگاشت‌های خود سازمانده و الگوریتم فازی c-means [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]

ن

 • ناصری، ابوالفضل گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]
 • نبی‌الهی، کمال بررسی کانی‌شناسی منطقه آلوده به آرسنیک بیجار در استان کردستان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 479-487]
 • نصیری، معصومه شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل SWAT، مطالعه موردی: حوزه آبخیز مراوه‌تپه استان گلستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 126-135]
 • نظری‌پویا، هادی بررسی مدل‌های نفوذ در پوشش خاک‌ اراضی مرتعی، مطاله موردی: حوضه گنبد ‏در استان همدان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 458-468]
 • نیک‌کامی، داود تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران در اقلیم خشک سرد مرکزی ایران، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر-یزد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 136-144]
 • نیک‌کامی، داود بررسی رابطه فرسایش‌پذیری، اشکال فرسایش و تلفات خاک‌‌های حاصل از سه ‏نوع مارن در آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • نیک‌نژاد، داود گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]

و

 • وفاخواه، مهدی تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاس‏های زمانی متفاوت ‏در ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 442-457]

ی

 • یاراحمدی، جمشید گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-228]
 • یگانه، حسن تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه ‏Bromus tomentellus‏ در سایت کوهستانی الموت قزوین [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 563-572]