دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-130 
1. تعیین دمای سطح با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور در منطقه سیستان

صفحه 67-77

پیمان دانش‌کار آراسته؛ مسعود تجریشی؛ بهرام ثقفیان


2. بررسی ویژگی‌های مهندسی مارن‌های منطقه سیاه‌کوه و گچ‌آب

صفحه 78-85

امیر صمدی‌تبریزی؛ حمیدرضا پیروان؛ احمد معتمد


7. سامانه‌های آب‌گیر و نقش آن‌ها در نگه‌داشت آب و کاهش تبخیر

صفحه 122-130

مجید حسینی؛ عباس عطاپور؛ سید عزیز کرمی؛ ابوالفضل خلیل‌پور؛ محمد روغنی