دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-127 
2. کاربرد ابزارهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با هدف مدیریت مناسب تغذیه آبخوان در ‏دشت همدان-بهار

صفحه 13-27

فرزانه قائمی‎زاده؛ صفر معروفی؛ امین ترنجیان؛ علی‎رضا ایلدرومی؛ عباس ملکی


3. شبیه‌سازی رسوب‌نمود با استفاده از آب‌نمود

صفحه 28-41

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


5. تجزیه و تحلیل زمانی و مکانی جریان حداقل در حوزه آبخیز کرخه

صفحه 55-67

سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ عبدالمحمد غفوری روزبهانی؛ سیما رحیمی بندرآبادی


10. گزارش فنی: پیش‌بینی سیلاب‌های ساعتی رودخانه اهرچای با استفاده از روش‌های یادگیری ‏ماشین

صفحه 115-127

محمدتقی ستاری؛ محمدرضا عبداله پورآزاد؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی