دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398 
1. آبخیزداری در ایران: تاریخچه، تکامل و نیازهای آتی

صفحه 283-300

جمال مصفایی؛ داود نیک‌کامی؛ امین صالح‌پورجم


2. همگن‌بندی حوضه‌ها با استفاده از شاخص‌های هیدرواقلیمی و فیزیکی

صفحه 301-315

بهرام چوبین؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ آرش ملکیان


3. چارچوب تعیین راهبرد توسعه پایدار برای احیای یک رودخانه فصلی شهری

صفحه 316-327

محمد ابراهیم بنی‌حبیب؛ مارینا عزتی امینی؛ محمد هادی شبستری


6. بررسی آزمایشگاهی نوارهای حائل گیاهی در حفاظت کیفی و کمی آب و خاک

صفحه 344-358

ایمان صالح؛ عطااله کاویان؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ زینب جعفریان


15. بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستان

صفحه 478-492

معین جهان‌تیغ؛ سید محمد تاج‌بخش فخرآبادی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ هادی معماریان خلیل‌آباد