دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398 
2. بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل LAPSUS

صفحه 829-839

مسعود عشقی‌زاده؛ علی طالبی؛ محمد تقی دستورانی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده


3. شبیه‌سازی کیفیت آبخوان در اثر تهاجم جبهه‌های آب شور با استفاده از مدل SEAWAT، مطالعه موردی: دشت بابل‌رود

صفحه 840-850

داود قربان‌پور لندی؛ کریم سلیمانی؛ میرخلاق میرنیا؛ کاکا شاهدی؛ عبدالنبی کلاه‌چی


14. ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

صفحه 984-998

رقیه آسیابی هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری


15. بررسی غلظت رسوب معلق در دلتای هندیجان با استفاده از تکنیک سنجش ‌از‌ دور

صفحه 999-1015

سعیده شیرین‌منش؛ مسعود صدری نسب؛ علی کرمی‌خانیکی؛ امیر اشتری لرکی؛ سید مصطفی سیادت موسوی


16. مدل‌سازی مکانی فرسایش خندقی حوزه آبخیز مهارلو با استفاده از سناریوهای مختلف و الگوریتم وزن واقعه

صفحه 1016-1032

مهدیس امیری؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ غلامعباس قنبریان؛ سید فخرالدین افضلی


24. بررسی تغییرات سطح دریاچه مهارلو و کاربری اراضی حاشیه آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 1130-1139

محسن کاظمی؛ سادات فیض‌نیا؛ حسن خسروی؛ صادق ناجی؛ حمید مصباح


25. گزارش فنی: بررسی اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوزه آبخیز حبله‌رود

صفحه 1140-1153

جابر صالح‌پور؛ افشین اشرف‌زاده؛ سیدعلی موسوی