نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، با هدف فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و انتشار مقالات تحلیلی و مروری در موضوعات مختلف، از جمله مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود، از جمله خاک، آب، پوشش گیاهی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در صدد افزایش سطح دانش مدیریت حوزه‌های آبخیز و کمک به توسعه دانش در این زمینه و ایجاد امکانی برای تبادل نقطه نظرات علمی بین کارشناسان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی است. مسلما توسعه علم مدیریت منابع در حوزه‌های آبخیز، به توسعه پایدار و امنیت غذایی در افق چشم‌انداز کمک می‌کند.

درجۀ علمی– پژوهشی این نشریه بر اساس مجوز با شماره 3/211487 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید قرار گرفته است.

دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس آن در سال 1396 نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در بین 21 نشریه فارسی زبان که در موضوعات آبخیزداری، جنگل، مرتع و بیابان فعالیت دارند، با کسب 82 امتیاز، مقام اول را کسب کرده است. همچنین، در سامانه ارزیابی نشریات به‌وسیله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1395، 1396 و 1397، سه سال متوالی مفتخر به کسب مقام اول در بین تمامی نشریات تحت پوشش این سازمان شده است. قابل ذکر است، آخرین افتخار این نشریه موفقیت در کسب درجه "نشریات هسته" (مجلات برتر در حوضه‌های موضوعی مختلف که به‌وسیله گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته‌اند) در بین نشریات هم محور در پایگاه ISC می‌باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0 

5. برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز الشتر از نگاه روستاییان

صفحه 57-71

پیام آموزگاری؛ مصطفی پناهی؛ سید خلاق میرنیا؛ علیرضا دانشی


7. بررسی تغییرات زمانی و مکانی فصل برفی و تاریخ‌های آغاز و پایان آن در منطقه کوهستانی زاگرس

صفحه 86-106

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ طیب رضیی؛ اکرم پرنده خوزانی


8. کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی

صفحه 107-124

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد


9. کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری

صفحه 125-136

سید حمیدرضا صادقی؛ فهیمه میرچولی؛ زینب حزباوی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محسن خورسند


14. بررسی اثر احتمالی گرد و غبار روی بارش استان خراسان رضوی

صفحه 0-0

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی


16. بررسی روند پیشروی خندق‌های دائمی در حوزه آبخیز خرم‌بید استان فارس

صفحه 0-0

سید مسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ محمد جواد روستا؛ صمد شادفر؛ لادن جوکار؛ حجت‌اله کشاورزی


17. بررسی شاخص‌های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی با کاربرد روش AHP و آزمون‌های ناپارامتریک

صفحه 0-0

امین صالح پور جم؛ فهیمه رسولی؛ امیر سررشته‌داری؛ جمال مصفایی؛ محمد کیا کیانیان


23. ترکیب‌های بهینه متغیرهای هیدرولوژی برای مدل‌سازی بار رسوب معلق روزانه در حوزه آبخیز کرج

صفحه 0-0

عادله علی‌جانپور شلمانی؛ علیرضا واعظی؛ محمودرضا طباطبایی


24. روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام

صفحه 0-0

بنفشه یثربی؛ مجید صوفی؛ سید خلاق میرنیا؛ جهانگرد محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سردبیر
شاپا چاپی
2251-9300
شاپا الکترونیکی
2322-536X