نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، با هدف فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و انتشار مقالات تحلیلی و مروری در موضوعات مختلف، از جمله مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود، از جمله خاک، آب، پوشش گیاهی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در صدد افزایش سطح دانش مدیریت حوزه‌های آبخیز و کمک به توسعه دانش در این زمینه و ایجاد امکانی برای تبادل نقطه نظرات علمی بین کارشناسان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی است. مسلما توسعه علم مدیریت منابع در حوزه‌های آبخیز، به توسعه پایدار و امنیت غذایی در افق چشم‌انداز کمک می‌کند.

درجۀ علمی– پژوهشی این نشریه بر اساس مجوز با شماره 3/211487 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید قرار گرفته است.

دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس آن در سال 1396 نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در بین 21 نشریه فارسی زبان که در موضوعات آبخیزداری، جنگل، مرتع و بیابان فعالیت دارند، با کسب 82 امتیاز، مقام اول را کسب کرده است. همچنین، در سامانه ارزیابی نشریات به‌وسیله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1395، 1396 و 1397، سه سال متوالی مفتخر به کسب مقام اول در بین تمامی نشریات تحت پوشش این سازمان شده است. قابل ذکر است، آخرین افتخار این نشریه موفقیت در کسب درجه "نشریات هسته" (مجلات برتر در حوضه‌های موضوعی مختلف که به‌وسیله گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته‌اند) در بین نشریات هم محور در پایگاه ISC می‌باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 

4. چشم‌انداز آبیاری چگالشی در بهبود بهره‌‍وری آب

سمانه اروندی؛ فرود شریفی؛ علی شاه‌نظری


8. تحلیل و بررسی شاخص‌های خشکسالی هیدرولوژیکی استان کردستان

قاسم مرتضایی فریزهندی؛ جعفر لطفی مغانجوقی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محسن محسنی ساروی؛ علی اکبر نظری سامانی


10. تخمین دبی رواناب، رسوب و شناخت عوامل ژئومورفومتریک به‌کمک DTM در حوزه‌ آبخیز بهادربیگ

سعید عرب؛ یاسمین سگر؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ محمد اسدی؛ پروین کیا


12. بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی

عاطفه داوری دولت آبادی؛ اکبر قاضی فرد؛ کورش شیرانی؛ فرزاد حیدری مورچه خورتی


19. بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور

صغری مالک پور لرکی؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ محمد فرجی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سردبیر
شاپا چاپی
2251-9300
شاپا الکترونیکی
2322-536X