دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 248-349 
3. کارایی معادلات نفوذ و بررسی‎ ‎نفوذپذیری سطحی در عرصه‌های پخش سیلاب ‏استان یزد

صفحه 264-274

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی‌نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری


8. نقش منابع آب در آمایش سرزمین‎ ‎حوضه تلوار در استان کردستان

صفحه 322-331

عطا امینی؛ رنگین حیدری؛ مجید حسینی؛ نادر جلالی